Kowalewski Kamil Piotr, Ocena operatu szacunkowego jako dowodu w postępowaniu administracyjnym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/1/61-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ocena operatu szacunkowego jako dowodu w postępowaniu administracyjnym

Słowa kluczowe: postępowanie dowodowe, ocena dowodów, operat szacunkowy

1.Wprowadzenie

W postępowaniu administracyjnym operat szacunkowy stanowi dowód informujący o wartości nieruchomości. Ustalenie tej zmiennej może być niezwykle istotne, bowiem często uzależnione jest od niej rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy administracyjnej. Jednocześnie z kilku względów bezsporne jej udowodnienie bywa problematyczne. Przede wszystkim strony postępowania, zainteresowane uzyskaniem możliwie najkorzystniejszego dla siebie rozstrzygnięcia, często nie zgadzają się z informacjami przedstawionymi w operacie. Taka sytuacja, przy braku specjalistycznej wiedzy organu w zakresie szacowania wartości nieruchomości i dosyć szerokim katalogu spraw, których właściwe rozstrzygnięcie wymaga takich informacji, może stanowić istotny problem dla praktyki organów administracji. Potwierdzeniem tego jest chociażby liczba orzeczeń sądów administracyjnych, dotyczących oceny przydatności dowodowej operatu szacunkowego. Właśnie tej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX