Chmielewski Jan, Obszary specjalne w polskim prawie leśnym. Z badań nad instytucjami administracyjnego prawa materialnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/3/44-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obszary specjalne w polskim prawie leśnym. Z badań nad instytucjami administracyjnego prawa materialnego

Słowa kluczowe: obszary specjalne, specjalne reżimy prawne, lasy, prawo leśne, gospodarka leśna, instytucje prawne

1.Wprowadzenie

Obszar specjalny, jako podstawowa – i chyba już klasyczna – instytucja administracyjnego prawa materialnego, posiada ugruntowaną pozycję w badaniach nad polskim prawem administracyjnym . Jednakże na tym tle uwidacznia się pewien paradoks. Mianowicie z jednej strony, z uwagi na intensywność badań, został stworzony dość szczegółowy, a przez to – jak się wydaje – wszechstronny opis instytucji prawnej. Z drugiej natomiast strony wysiłki badawcze nie doprowadziły do wypracowania jej uniwersalnej konceptualizacji. Dysponujemy wprawdzie różnymi typologiami oraz szczegółowo rozpoznanymi znamionami (cechami) obszaru specjalnego, ale jest to kategoria wewnętrznie zróżnicowana, niejednolita, przeważnie wymagająca identyfikacji ad casum.

Brak tej spójności, świadczący pozornie o teoretycznym rozedrganiu koncepcji obszaru specjalnego, jest spowodowany brakiem jego ustawowej definicji i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX