Sójka Tomasz, Obrót akcjami prostej spółki akcyjnej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/1/5-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obrót akcjami prostej spółki akcyjnej

Przedmiotem niniejszego artykułu jest obrót zdematerializowanymi akcjami prostej spółki akcyjnej (PSA). Porusza więc on problematykę formy akcji PSA i modelu ich dematerializacji, rejestru akcjonariuszy oraz mechanizmu zbywania tych akcji. Wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych przepisy o PSA mają wejść w życie 1.03.2020 r. Niniejszy artykuł prezentuje tezę o możliwości nabycia przez działającego w dobrej wierze nabywcę akcji zdematerializowanej od nieuprawnionego. Uzasadnia także potrzebę wyważonej wykładni przepisów dotyczących obowiązków podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, która musi uwzględniać jednocześnie potrzebę integralności danych zawartych w rejestrze, ale także sprawności i efektywności dokonywania wpisów w rejestrze. Stawia także ogólniejsze twierdzenie o potrzebie wprowadzenia do Kodeksu cywilnego swoistej części ogólnej dotyczącej zdematerializowanych papierów wartościowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy