Gierula Iwona, Obrońca a kłamstwo. Uwagi na tle karnoprawnych granic wykonywania obrony

Artykuły
Opublikowano: PS 2012/9/40-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obrońca a kłamstwo. Uwagi na tle karnoprawnych granic wykonywania obrony

1.Wstęp

Problem zasygnalizowany w tytule niniejszego artykułu wydaje się budzić jednoznacznie negatywne skojarzenia. Na poziomie daleko posuniętej ogólności należy stwierdzić, że adwokat nie ma prawa do posługiwania się kłamstwem. Takiego uprawnienia nie przyznaje mu żadna ustawa. Inaczej zatem niż zagwarantowane obrońcy prawo do kontaktu z oskarżonym czy prawo do podejmowania samodzielnych działań procesowych, kłamstwo nie wchodzi w zakres czynności obrońcy jako przedstawiciela oskarżonego . Także zasady etyki adwokackiej, jak również orzecznictwo dyscyplinarne, zdecydowanie i słusznie piętnują wykonywanie obrony za pomocą kłamstwa. Aby jednak precyzyjniej wypowiedzieć się na ten temat, pamiętać należy, że obrońca działa w ramach szczególnego kontratypu - działania w ramach obowiązku obrony . Co oczywiste, nie wszystkie czynności podejmowane przez obrońcę będą uznane za działanie w ramach kontratypu i również samo stosowanie kłamstwa nie zawsze będzie za takie uznane.

Należy jednak pamiętać,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX