Golik Cezary, Obowiązki prokuratora zawieszonego w czynnościach – kilka uwag wokół art. 150 § 1 zd. 2 ustawy Prawo o prokuraturze

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/11/136-170
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązki prokuratora zawieszonego w czynnościach – kilka uwag wokół art. 150 § 1 zd. 2 ustawy Prawo o prokuraturze

Streszczenie

W prezentowanym artykule Autor poddaje krytycznej ocenie wskazany w tytule opracowania przepis prokuratorskiej ustawy pragmatycznej. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jakie obowiązki może wykonywać prokurator zawieszony w czynnościach doprowadza do konieczności zmierzania się z problemem o bardziej ogólnym charakterze – kwestią dopuszczalności i zasadności zobowiązywania suspendowanego prokuratora do wykonywania jakichkolwiek prac i zadań na rzecz Prokuratury jako jego pracodawcy. W dalszej części opracowania przeprowadzona zostaje praktyczna analiza przepisów regulujących tryb postępowania w przedmiocie nakładania na prokuratora tytułowych obowiązków oraz przysługujące prokuratorowi środki odwoławcze wobec tego rodzaju decyzji. Artykuł kończą postulaty de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX