Dziubak-Napiórkowska Izabela, Obowiązek zachowania poufności w ramach stosunku pracy

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2022/8/112-116
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek zachowania poufności w ramach stosunku pracy

Informacja może być najcenniejszą wartością, jaką posiada przedsiębiorstwo. Zachowanie w poufności tego, co stanowi o konkurencyjności danej firmy jest więc kluczowe, a pracodawcy mogą i powinni sięgać do narzędzi, jakie w tym zakresie oferują przepisy prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX