Wassermann Wojciech, Obowiązek udostępnienia materiałów postępowania w związku z tymczasowym aresztowaniem podejrzanego, który ukrywa się przed organami ścigania

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/1/49-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek udostępnienia materiałów postępowania w związku z tymczasowym aresztowaniem podejrzanego, który ukrywa się przed organami ścigania

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie akta postępowania przygotowawczego powinny być udostępnianie podejrzanemu i jego obrońcy w sytuacji, gdy tymczasowe aresztowanie ma miejsce z powodu ukrywania się podejrzanego i konieczności jego poszukiwania przez organy postępowania przygotowawczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX