Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych - OpenLEX

Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia, Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/1/7-9
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych

Powiązania pomiędzy podmiotami gospodarczymi nie są niczym nadzwyczajnym. Związki podmiotowe lub kapitałowe pojawiają się we wszystkich branżach czy sferach życia gospodarczego. Sprzyjają one budowaniu relacji gospodarczych i są jednocześnie polem do optymalizowania obciążeń podatkowych. Oczywiste jest, że poszczególne państwa wprowadzają narzędzia służące eliminowaniu unikania opodatkowania przez podmioty powiązane. Należą do nich m.in. przepisy dotyczące obowiązku sporządzania stosownej dokumentacji przez podmioty ze sobą powiązane. Jako przepisy wyjątkowe, związane z jednej strony z zabezpieczeniem prawidłowości rozliczeń podatkowych, a z drugiej – dotyczące transakcji dokonywanych przez podmioty związane ze sobą, naturalne jest, że budziły i budzą wątpliwości. Stały się przez to przedmiotem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.

W jednym z wniosków wnioskodawca wyjaśnił, że w ramach swojej działalności dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX