Obowiązek retrospektywnego raportowania o schematach podatkowych - stan dotychczasowy a wprowadzone zmiany - OpenLEX

Modzelewska Agnieszka, Obowiązek retrospektywnego raportowania o schematach podatkowych - stan dotychczasowy a wprowadzone zmiany

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/11/40-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek retrospektywnego raportowania o schematach podatkowych - stan dotychczasowy a wprowadzone zmiany

Od 1.01.2019 r. w polskim porządku prawnym obowiązują przepisy dotyczące raportowania o schematach podatkowych – dalej przepisy MDR. Przepisy te przewidują także obowiązek retrospektywnego raportowania. Już po ponad roku od wejścia w życie przedmiotowej regulacji ustawodawca zaczął prowadzić prace nad jej nowelizacją. Niniejszy artykuł stanowi analizę dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących retrospektywnego raportowania oraz wprowadzonych w tym zakresie zmian. Zdaniem autorki wprowadzone zmiany nie tylko nie rozwiązują żadnych problemów związanych z retrospektywnym raportowaniem o schematach podatkowych, ale mnożą kolejne trudności i wątpliwości. Dodatkowo nakładają na podmioty zobowiązane do raportowania nowe, nieproporcjonalne i nadmiernie represyjne obowiązki, przerzucając tym samym ciężar odpowiedzialności za błędy legislacyjne ustawodawcy na raportujących.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX