Szymacha Adam, Szymacha Kamila, Obowiązek przekazywania danych o zdarzeniach medycznych do systemu informacji medycznej jako zagrożenie dla ochrony tajemnicy lekarskiej i prawa prywatności w kontekście standardów ochrony praw fundamentalnych

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/7-8/121-140
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek przekazywania danych o zdarzeniach medycznych do systemu informacji medycznej jako zagrożenie dla ochrony tajemnicy lekarskiej i prawa prywatności w kontekście standardów ochrony praw fundamentalnych

Słowa kluczowe: tajemnica lekarska, prawo do prywatności, prawa człowieka, obowiązek raportowania zdarzeń medycznych

1.Wprowadzenie

Od 1.07.2021 r. wszyscy usługodawcy świadczący usługi medyczne są zobowiązani do raportowania zdarzeń medycznych do Systemu Informacji Medycznej (SIM). Obowiązek ten wynika z art. 56 ust. 2a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia , natomiast sam zakres danych wynika z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej . Obowiązek ten wywołał w środowisku medycznym pewne kontrowersje .

Krąg podmiotowy obowiązku obejmuje w zasadzie wszystkich usługodawców świadczeń zdrowotnych, niezależnie od źródła finansowania tych świadczeń. Taką wykładnię przyjął Minister Zdrowia w piśmie z 6.08.2021 r. skierowanym do Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych . Według Ministra Zdrowia wszyscy usługodawcy są zobowiązani do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX