Obowiązek probacyjny "innego stosownego postępowania" (art. 72 § 1 pkt 8 k.k.) w świetle orzecznictwa - OpenLEX

Maroń Grzegorz, Obowiązek probacyjny "innego stosownego postępowania" (art. 72 § 1 pkt 8 k.k.) w świetle orzecznictwa

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/2/5-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek probacyjny "innego stosownego postępowania" (art. 72 § 1 pkt 8 k.k.) w świetle orzecznictwa

Streszczenie

W artykule dokonano syntezy i poddano analizie polskie orzecznictwo dotyczące stosowania obowiązku probacyjnego „innego stosownego postępowania”. Studium wyroków i postanowień pozwoliło uchwycić najważniejsze cechy i prawidłowości, w tym pewne uchybienia i mankamenty, sądowej operacjonalizacji art. 72 § 1 pkt 8 k.k. Przepis ten posiada znaczący potencjał do wykorzystania przez sądy w kształtowaniu okresu próby. Obowiązki nakładane z powołaniem się na art. 72 § 1 pkt 8 k.k. nie powinny być zakresowo zbyt ogólne (np. obowiązek „przestrzegania porządku prawnego”) czy ujmowane w terminach nieostrych (np. obowiązek „poprawnego zachowywania się wobec pokrzywdzonego”). Za każdym razem sąd powinien też ocenić prewencyjne oddziaływanie orzeczonego obowiązku probacyjnego, mając na uwadze osobę skazanego i okoliczności sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX