Modrzejewski Piotr, Obowiązek odśnieżania chodnika przez właścicieli nieruchomości w prawie polskim - aspekty administracyjnoprawne

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/1-2/97-108
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek odśnieżania chodnika przez właścicieli nieruchomości w prawie polskim - aspekty administracyjnoprawne

Wydawać by się mogło, że problem obowiązku odśnieżania chodników jest błahy, ale co roku budzi on zainteresowanie nie tylko mediów, ale również judykatury i doktryny. Warto podjąć się szczegółowej i całościowej analizy tej tematyki, kładąc nacisk na zdefiniowanie podmiotu obowiązanego, przedmiotu obowiązku oraz jego charakteru prawnego. Szczególnej uwagi wymagają także uchwały rad gmin wykraczające w sposób nieuprawniony poza zakres delegacji ustawowej. Istotne jest także omówienie środków egzekucyjnych w postaci grzywny w celu przymuszenia oraz wykonania zastępczego, będących jedynym orężem do sprawowania skutecznego nadzoru nad wykonywaniem omawianego obowiązku. Nie może pozostać niezauważony również problem zbiegu sankcji administracyjnoprawnych z sankcjami karnymi, którego rozwiązanie budzi liczne wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX