Obowiązek nieuznawania legalności następstw poważnych naruszeń prawa (prace Komisji Prawa Międzynarodowego oraz praktyka... - OpenLEX

Kułaga Łukasz, Obowiązek nieuznawania legalności następstw poważnych naruszeń prawa (prace Komisji Prawa Międzynarodowego oraz praktyka Narodów Zjednoczonych)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/7/77-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek nieuznawania legalności następstw poważnych naruszeń prawa (prace Komisji Prawa Międzynarodowego oraz praktyka Narodów Zjednoczonych)

1. Wstęp. Celem artykułu jest zrekonstruowanie genezy, rozumienia oraz zakresu obowiązku nieuznawania sytuacji powstałych w wyniku naruszenia fundamentalnych norm prawa międzynarodowego w świetle prac Komisji Prawa Międzynarodowego (KPM) i praktyki Narodów Zjednoczonych (NZ). Problematyka ta, poza najbardziej znanymi przypadkami (ogłoszenie niepodległości Południowej Rodezji , obecność RPA w Namibii , powstanie bantustanów czy Cypru Północnego ), budzi kontrowersje dotyczące zakresu oraz istoty obowiązku nieuznawania . Znaczenie tego zagadnienia, zwłaszcza w kontekście zobowiązań prawnomiędzynarodowych Polski, stało się szczególnie doniosłe w związku z okupacją Krymu przez Federację Rosyjską . Z tego względu, jak się wydaje, Polska zaproponowała w trakcie 69 sesji VI Komitetu Zgromadzenia Ogólnego NZ podjęcie przez KPM prac nad tematem „Obowiązek nieuznawania za legalne sytuacji powstałych w wyniku poważnego naruszenia przez państwo zobowiązań wynikających z bezwzględnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX