Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – główna czy jedyna forma kompensacji szkody na rzecz... - OpenLEX

Bróżek Patrycja, Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – główna czy jedyna forma kompensacji szkody na rzecz pokrzywdzonego na gruncie prawa karnego?

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/9/125-140
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – główna czy jedyna forma kompensacji szkody na rzecz pokrzywdzonego na gruncie prawa karnego?

Streszczenie

Autorka porusza jeden z zasadniczych elementów zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym, związany z możliwością kompensacji pokrzywdzonemu szkody lub krzywdy wyrządzonej przestępstwem, bez konieczności uruchamiania procedury cywilnej. Zakres tematyczny pracy jest jednak ograniczony do pytania, czy obok obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę istnieje jeszcze konieczność utrzymywania instytucji nawiązki wskazanej w art. 46 § 2 k.k., a nadto również innych nawiązek orzekanych na rzecz pokrzywdzonego, które ustawodawca uregulował w treści różnych przepisów „rozsianych” w Kodeksie karnym?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX