Obowiązek dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w świetle dyscypliny finansów publicznych - OpenLEX

Kawecka Anna, Obowiązek dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w świetle dyscypliny finansów publicznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2020/2/7-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w świetle dyscypliny finansów publicznych

Artykuł porusza problematykę związaną z obowiązkiem dochodzenia przez organy właściwe nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Opisano w nim działania oraz zaniechania organów, skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Omówiono instrumenty, w jakie ustawodawca wyposażył organy realizujące zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych w celu dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń. Przeanalizowano ponadto mechanizm potrącenia oraz przedawnienia. Udzielono odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania podmiotu odpowiedzialnego w świetle przepisów prawa za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście obowiązku dochodzenia wymienionych nienależnie pobranych świadczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX