Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/11/6
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obawy i lęki

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest zjawiskiem złożonym, a uniwersalny zbiór idealnych przepisów na sukces dla każdego pracodawcy nie istnieje. Wielu pracodawców nadal żywi szereg obaw związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w Polsce. O ile większość funkcji kadrowych jest dobrze zaznajomiona z prawami i obowiązkami pracodawcy względem pracowników z niepełnosprawnościami, gdyż wiedza dotycząca prawa pracy jest powszechnie dostępna, o tyle już wśród kadry zarządzającej często brakuje „gotowości do zatrudniania”. Brak przygotowania menedżerów sprawia, że unika się tematu, czyli również pomija się takich kandydatów w procesie selekcji i rekrutacji. Polskie prawo pracy zobowiązuje pracodawców do zapobiegania dyskryminacji, jednak czynnik ludzki często nie działa na korzyść kandydatów z niepełnosprawnościami, którzy wciąż napotykają opór i lęk wśród pracodawców. Wynika on z braku zrozumienia potrzeb danej osoby lub możliwości wspólnego wypracowania optymalnych warunków...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację