Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/9/71-84
Autor:
Rodzaj: artykuł

O znaczeniu konstrukcji prawnej finansowego stosunku prawnorynkowego w kontekście unijnych i krajowych działań prawodawczych

1. Uwagi wstępne. Prawo rynku finansowego jest stosunkowo młodą dyscypliną badawczą, łączącą zarówno normy prawa publicznego, jak i normy prywatnoprawne. Pogłębiająca się dyskusja nad prawem rynku finansowego jako odrębnej gałęzi czy też dziedziny prawa dotyka problematyki interferencyjności obszaru zarówno norm prawa publicznego, jak i prywatnego. To właśnie na rynku finansowym dochodzi do swoistej interferencji, „przenikania się” norm prawa publicznego i norm prawa prywatnego, polegającej na „wkraczaniu” norm prawa publicznego w sfery zarezerwowane dotąd na potrzeby prawa cywilnego, regulującego stosunki prywatnoprawne, oraz odwrotnie – prawa prywatnego podlegającego swoistemu upublicznieniu.

Powoduje to, że pełna analiza instytucji i zasad prawa rynku finansowego, a także jego materialnych rozwiązań musi obejmować obszary dwóch systemów: prawa prywatnego i prawa publicznego, oraz używać właściwych dla tych obszarów metod i instrumentów rekonstrukcji norm w procesie interpretacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację