Witosz Aleksander Jerzy, O zasadności uregulowania zasady lojalności w spółkach osobowych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/10/42-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

O zasadności uregulowania zasady lojalności w spółkach osobowych

Podstawową wartością, jaką powinny cechować się wzajemne relacje uczestników obrotu, jest wzajemna lojalność. Postulat lojalnego zachowania można przedstawiać na wielu płaszczyznach prawa cywilnego, ze zobowiązaniami na czele, ale zyskuje on szczególne znaczenie w przypadku zbiorowości, jakie charakteryzują funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, a zwłaszcza spółek. Cecha ta powinna zawierać się w istocie spółki i towarzyszyć jej wspólnikom, akcjonariuszom, ale i członkom organów zarządzających i nadzorczych. Z kolei wśród poszczególnych typów spółek lojalność wydaje się wysuwać na pierwsze miejsce w przypadku spółek osobowych. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na tej właśnie kategorii przedsiębiorców i – w świetle braku wyraźnej regulacji prawnej obowiązku lojalności – podjęto rozważania nad zasadnością jej wyraźnego uregulowania w przepisach Kodeksu spółek handlowych .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX