Matuszczak Jarosław, O wadach ogłoszenia wyroku przez sąd I instancji i ich eliminacji w postępowaniu cywilnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/6/62-79
Autor:
Rodzaj: artykuł

O wadach ogłoszenia wyroku przez sąd I instancji i ich eliminacji w postępowaniu cywilnym

Słowa kluczowe: wyrok, wyrok nieistniejący, spisanie sentencji, ogłoszenie wyroku, notyfikacja wyroku, nagrywanie posiedzenia, sąd I instancji, kodeks postępowania cywilnego, procedura cywilna, proces cywilny, postępowanie cywilne

1.Wprowadzenie

Problematyka wadliwej notyfikacji orzeczenia w postępowaniu cywilnym nie jest nowa. Dyskusja na temat skutków takiego uchybienia miała szczególnie intensywny przebieg w latach 70. i 80. XX wieku, kiedy rozważano ją w kontekście innych wadliwości orzeczeń sądowych oraz przy rozróżnianiu tzw. wyroków nieistniejących, wyroków nieważnych i w inny sposób wadliwych . Mimo licznych zmian legislacyjnych i ustrojowych, jakie zaszły od tamtych czasów, ustawodawca nie podjął próby jednoznacznego uregulowania skutków braku albo wadliwego ogłoszenia wyroku, prawdopodobnie wychodząc z założenia, że zjawisko to, jeśli w ogóle występuje, ma charakter marginalny. Brak też było jakiegokolwiek powszechnego systemu, który pozwalałby na ustalenie, że jest inaczej. Nie można jednak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX