Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/3/130-141
Autor:
Rodzaj: artykuł

O ustawowych znamionach typu czynu zabronionego

1. Kiedyś E. Beling zauważył, że właściwie zasadzie nullum crimen sine lege formalnie stałoby się zadość, gdyby istniał jeden przepis: „każdy drań będzie karany”. To samo dałoby się powiedzieć o ustawie, która zadowoliłaby się stwierdzeniem: „karze ulega każdy czyn społecznie szkodliwy”. W tym miejscu należy oczywiście dodać, że podstawowa i głębsza myśl tej zasady zostałaby jawnie wypaczona, a praktyka wyroków oparta na takim ogólnym przepisie przeczyłaby wyobrażeniom o praworządności, o funkcjach gwarancyjnych prawa i jego pewności – słowem, ideom w naszym umyśle zrośniętym jak cztery nogi z pojęciem stołu.

Głębiej i należycie pojmowana zasada: „nie ma przestępstwa bez ustawy”, wyraża wobec prawodawcy oczekiwanie, aby precyzyjnie i ściśle, jak tylko to jest możliwe, określił w ustawie istotne właściwości społecznie szkodliwego zachowania, które chce objąć działaniem zakazu karnego (nullum crimen sine lege certa). Domaga się ona zatem jakiejś charakterystyki tych zachowań nie tylko...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?