Sześciło Dawid, O tendencjach (re)centralizacyjnych w ochronie zdrowia - doświadczenia państw nordyckich

Artykuły
Opublikowano: ST 2017/6/54-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

O tendencjach (re)centralizacyjnych w ochronie zdrowia - doświadczenia państw nordyckich

Artykuł zawiera omówienie reform systemów ochrony zdrowia w państwach nordyckich (Norwegia, Dania Finlandia, Szwecja), których charakterystyczną cechą była szeroko pojmowana recentralizacja. Pojęcie to obejmuje przede wszystkim przekształcenia prawo-instytucjonalne polegające na poszerzaniu kompetencji organów centralnej administracji rządowej kosztem organów samorządu lokalnego czy regionalnego. Odnosi się również do postępującej w tych państwach konsolidacji terytorialnej poprzez wzmacnianie samorządu regionalnego oraz ograniczanie liczebności jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. Autor zauważa, że zjawiska te doprowadziły do istotnego przeobrażenia systemów ochrony zdrowia w państwach nordyckich i mogą mieć wpływ również na kierunki reform w innych państwach europejskich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX