Wilejczyk Magdalena, O szkodliwości wysokich kar umownych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/1/27-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

O szkodliwości wysokich kar umownych

1. Wprowadzenie. Instytucja kary umownej cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem doktryny, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Ogólnie znane są jej zalety, wpływające na dużą częstotliwość wykorzystania w obrocie, takie jak: ułatwienie uzyskania przez wierzyciela odszkodowania rekompensującego szkodę poniesioną wskutek naruszenia zobowiązania; zapobieganie przypadkom niedoszacowania uszczerbków doznanych przez wierzyciela; umożliwienie kompensacji szkód specyficznych lub trudnych do udowodnienia. Stosowanie instytucji kary umownej stanowi jednocześnie źródło wielu poważnych problemów, które są różnie rozstrzygane na gruncie poszczególnych ustawodawstw i spotykają się ze zróżnicowaną oceną przedstawicieli doktryny. Jednym z centralnych zagadnień jest kwestia dopuszczalnej wysokości kary umownej w relacji do szkody przewidywanej lub faktycznie poniesionej przez wierzyciela w wyniku naruszenia zobowiązania. W tym właśnie sensie używam w niniejszym opracowaniu pojęcia „wysokie kary...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX