Nawrot Oktawian, Vachev Valeri, O standardach oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa

Artykuły
Opublikowano: Prz.Sejm. 2020/5/113-132
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.