Mularski Krzysztof, O sposobach rozumienia pojęć "wrongful conception" i "wrongful birth"

Artykuły
Opublikowano: PiP 2009/8/72-84
Autor:
Rodzaj: artykuł

O sposobach rozumienia pojęć "wrongful conception" i "wrongful birth"

Od kilku lat dogmatyka prawa cywilnego stara się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy niewykonanie niezakazanej aborcji może stanowić w określonych okolicznościach zdarzenie powodujące powstanie cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej, a w szczególności, czy zakresem ewentualnej szkody objęte są koszty utrzymania i wychowania urodzonego dziecka. O ile początkowo przeważało chyba (i nawet zyskało akceptację w trzech orzeczeniach Sądu Najwyższego ) stanowisko przyjmujące istnienie szkody obejmującej zasadniczo koszty utrzymania i wychowania dziecka, to ostatnimi czasy rośnie przeciwko takiemu podejściu zdecydowana opozycja .

Podmioty dokonujące analizy dogmatycznej - niezależnie od tego, czy jej wynik potwierdza, czy zaprzecza tezie, że koszty utrzymania i wychowania dziecka są szkodą - wykorzystują w procesie wykładni pojęcia "wrongful conception" lub "wrongful birth" . Przedmiotem niniejszej pracy jest właśnie próba choćby szkicowej analizy sposobów rozumienia tych dwóch pojęć...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX