Kmiecik Romuald, O skutkach procesowych wyroku Trybunału Konstytucyjnego w kwestii abolicji indywidualnej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/3/5-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

O skutkach procesowych wyroku Trybunału Konstytucyjnego w kwestii abolicji indywidualnej

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę sytuacji procesowej, w której Sąd Najwyższy wydał uchwałę kwestionującą dopuszczalność umorzenia postępowania karnego z powodu abolicji indywidualnej, podczas gdy następnie Trybunał Konstytucyjny wskazał w wyroku na niezgodność z Konstytucją przepisu art. 17 § 1 k.p.k. w zakresie, w jakim nie czyni „aktu abolicji indywidualnej negatywną przesłanką prowadzenia (...) postępowania karnego”. W świetle przepisów Konstytucji wiążący dla sądów prowadzących postępowanie powinien być wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX