O skutkach prawnych nieopublikowanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rozważania na tle oczekującego na publikację wyroku... - OpenLEX

Florczak-Wątor Monika, O skutkach prawnych nieopublikowanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rozważania na tle oczekującego na publikację wyroku z 9.03.2016 r. (K 47/15)

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/10/7-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

O skutkach prawnych nieopublikowanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rozważania na tle oczekującego na publikację wyroku z 9.03.2016 r. (K 47/15)

Publikacja została przygotowana w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs „SONATA BIS 5”, wniosek nr 2015/18/E/HS5/00353). Stanowi ona zmodyfikowaną i uaktualnioną wersję opracowania pt. Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r., K 47/15 opublikowanego w lipcu 2016 r. w programie LEX.

1.Wstęp

Wyrok z 9.03.2016 r. (K 47/15) jest niewątpliwie jednym z najważniejszych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w 30-letniej historii jego orzecznictwa. Jest to trzecie z kolei orzeczenie, po wyrokach z 3.12.2015 r. (K 34/15) oraz z 9.12.2015 r. (K 35/15) , dotyczące zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawowych podstaw prawnych działania TK. Jest jednocześnie orzeczeniem, w którym niekonstytucyjność została stwierdzona w najszerszym możliwym zakresie, tj. zarówno w odniesieniu do trybu uchwalenia badanych przepisów, jak i w odniesieniu do ich treści. Co szczególnie ważne, po raz pierwszy TK stanął przed koniecznością...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX