O rozstrzyganiu wątpliwości prawnych na korzyść strony w postępowaniu administracyjnym - OpenLEX

Gregorczyk Dawid, O rozstrzyganiu wątpliwości prawnych na korzyść strony w postępowaniu administracyjnym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/8/46-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

O rozstrzyganiu wątpliwości prawnych na korzyść strony w postępowaniu administracyjnym

1. Wprowadzenie. Nowelizacją z 2017 r. wprowadzono do kodeksu postępowania administracyjnego art. 7a, nakazujący w pewnych przypadkach rozstrzygać na korzyść strony wątpliwości co do treści normy prawnej. Regułę tę określono w uzasadnieniu projektu nowelizacji jako zasadę „przyjaznej interpretacji przepisów” lub in dubio pro libertate . W doktrynie niektórzy autorzy przyjmują te nazwy , inni używają określenia „zasada wykładni przepisów prawa na korzyść strony” . Problem adekwatności nazwy nie stanowi przedmiotu analizy tego artykułu. Jego celem jest skupienie się na wybranych teoretycznoprawnych i praktycznych problemach stosowania nowej zasady. Na potrzeby rozważań przyjmuję nazwę „zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony” lub – zdając sobie sprawę z uproszczenia – „zasada przyjaznej wykładni”.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji z 2017 r. wyjaśniono, że nowe zasady kodeksu postępowania administracyjnego mają zapewnić ramy prawne partnerskiego podejścia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX