Lewulis Piotr, O rozgraniczeniu definicyjnym pomiędzy przestępczością "cyber" i "komputerową" dla celów praktycznych i badawczych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/3/12-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

O rozgraniczeniu definicyjnym pomiędzy przestępczością "cyber" i "komputerową" dla celów praktycznych i badawczych

Streszczenie

Pojęcia „cyberprzestępczości” i „przestępczości komputerowej” są szeroko obecne w publicystyce, piśmiennictwie naukowym oraz w dokumentach oficjalnych pomimo braku ścisłych definicji. Z punktu widzenia praktyki oraz projektowania badań naukowych warto jednak dokonać rozróżnienia pomiędzy ich znaczeniami. W sytuacji braku definicji legalnych, rozgraniczenie stosowanych pojęć może być wynikiem analizy różnych dotychczasowych propozycji definicyjnych przy uwzględnieniu społeczno-historycznych sposobów wykorzystywania tych pojęć. Prowadzi ona do przekonania o sieciowych konotacjach terminu „cyberprzestępczość”, co czyni ją pojęciem węższym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX