Kaczmarek Przemysław, O rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata oraz radcy prawnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/1/19-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

O rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata oraz radcy prawnego

1.Wprowadzenie

W tym artykule na kryteria oceny dotychczasowego zachowania się osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów oraz radców prawnych (tj. rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu) zamierzam spojrzeć jako na prezentację wymogów, ze względu na które uczestniczenie w praktyce prawniczej jest rozpatrywane i kwalifikowane jako prawidłowe bądź nieprawidłowe.

Postawione zadanie zamierzam zrealizować w trzech krokach. W pierwszym kroku – odwołując się do bogatego orzecznictwa (zwłaszcza sądów administracyjnych) – przedstawię wymogi, jakie składają się na rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata oraz radcy prawnego. W drugim kroku zamierzam wykazać, że przesłanka rękojmi ilustruje uczestniczenie w praktyce prawniczej, zgodnie z którym nie sprowadza się ono tylko i wyłącznie do znajomości wiedzy przedmiotowej w postaci przepisów prawnych, ale i kompetencji komunikacyjnej. Takie ujęcie skłaniać mnie będzie – w ostatnim (trzecim) kroku – do podjęcia próby ukazania rękojmi prawidłowego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX