Augustyniak Monika, O pozorności praw obywatelskich w przestrzeni publicznej na podstawie wybranych mechanizmów partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/3/81-92
Autor:
Rodzaj: artykuł

O pozorności praw obywatelskich w przestrzeni publicznej na podstawie wybranych mechanizmów partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym

Słowa kluczowe: formy partycypacji społecznej, suweren, organy władzy publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego

1.Wprowadzenie

Formy partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego tworzone są przez ustawodawcę lub przez uchwałodawcę lokalnego celem zwiększenia i wzmocnienia udziału mieszkańców w zarządzaniu wspólnotą samorządową zarówno na płaszczyźnie ustrojowej , jak i finansowej . Powoływanie przedmiotowych mechanizmów zmierza de facto do stworzenia pewnej relacji normatywnej między pierwotnym a wtórnym podmiotem władzy w jednostkach samorządu terytorialnego.

W istocie ustawodawca i uchwałodawca wyposaża mechanizmy demokracji uczestniczącej jedynie w pewną ograniczoną gamę zadań i kompetencji, nie tworząc gwarancji ich powstania czy możliwości domagania się rzeczywistego przekazania im zadań i środków przez organy jednostek samorządu terytorialnego, ergopewnej samodzielności obwarowanej możliwością przejścia na grunt sądownictwa administracyjnego w przypadku dochodzenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX