O potrzebie zmian w systemie opieki społecznej - OpenLEX

Kokoszkiewicz Artur, Wojtczak Urszula, O potrzebie zmian w systemie opieki społecznej

Artykuły
Opublikowano: ST 2016/4/27-44
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

O potrzebie zmian w systemie opieki społecznej

Artykuł dotyczy polskiego systemu opieki społecznej, na który – według założeń autorów – składają się w głównej mierze instytucje normowane ustawami: o świadczeniach rodzinnych, pomocy społecznej i pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Badania nad polską opiekuńczością z wykorzystaniem techniki analizy danych zastanych i metody ekonomicznej analizy prawa prowadzą autorów do niepokojących wniosków o kryzysie prawa opieki społecznej. Odpowiedzią na takie wnioski są zawarte w artykule propozycje de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX