Kidyba Andrzej, O potrzebie wyodrębnienia podmiotów ustawowych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/8/83-98
Autor:
Rodzaj: artykuł

O potrzebie wyodrębnienia podmiotów ustawowych

1. Ustrojowo-teoretyczne problemy to nie tylko domena prawa publicznego. Również prawo prywatne nie jest wolne od dylematów w tym zakresie. Przykładowo, ustalenie katalogu uczestników stosunków cywilnoprawnych nie jest pozbawione trudności. Dotyczy to zarówno kontekstu historycznego, jak i przyszłości. Historycznie można dostrzec ewolucję katalogu uczestników stosunków cywilnoprawnych od prostej dychotomii do uznania istnienia trzeciej kategorii podmiotowej. Po tej ewolucji i wprowadzeniu do kodeksu cywilnego art. 331 § 1 wydawało się, że historia „ułomnych osób prawnych” została zamknięta.

2. Jeszcze przed uchwaleniem kodeksu cywilnego, w okresie obowiązywania ustawy z 18.07.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego , A. Wolter zaproponował koncepcję ułomnych osób prawnych. W glosie do orzeczenia SN z 21.03.1964 r. stwierdził, iż „jest rzeczą niewątpliwą, że w obrocie cywilnoprawnym uczestniczą w większym lub mniejszym rozmiarze także jednostki organizacyjne, które nie będąc osobami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy