Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2019/4/37-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

O potrzebie refleksji nad wykładnią art. 68 Ordynacji podatkowej

Streszczenie: Artykuł podejmuje problem wykładni przepisu stanowiącego podstawę do wydania decyzji w sytuacji potrzeby określenia wysokości zobowiązania podatkowego powstąjącego z mocy prawa, gdy obowiązek wykonania tego zobowiązania nie został wykonany. Przedmiotem analizy są źródła przyjętej przez sądy wykładni oraz jej ewolucja. Podstawowym problemem jest przyjęcie daty powstania zobowiązania, gdy decyzja określająca pierwszej instancji została zaskarżona odwołaniem. Orzecznictwo bowiem stanęło na stanowisku, że o istnieniu zobowiązania decyduje doręczenie decyzji pierwszej instancji i ukształtowane w taki sposób zobowiązanie może być zmieniane jedynie na korzyść strony. Zgodnie z taką wykładnią o przedawnieniu zobowiązania decyduje doręczenie decyzji pierwszej instancji, a nie uzyskanie przez decyzję przymiotu ostateczności. Zasadnicza część rozważań jest poświęcona rozważeniu podstaw takiej wykładni zarówno w świetle obowiązującego stanu prawnego, jak i w perspektywie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?