O potrzebie odpolitycznienia samorządu gminnego - marzenie normatywne - OpenLEX

Augustyniak Monika, O potrzebie odpolitycznienia samorządu gminnego - marzenie normatywne

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/7-8/44-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

O potrzebie odpolitycznienia samorządu gminnego - marzenie normatywne

Przedmiotem artykułu jest zwrócenie uwagi na te aspekty funkcjonowania samorządu gminnego, które ex lege go upolityczniają, nie dając gwarancji skutecznej realizacji jego zadań. Analizie zostały poddane wyłącznie instrumenty ustrojowe będące pewnego rodzaju wyznacznikiem prawidłowego funkcjonowania organów gminy. Interesującą kwestią w zakresie odpolitycznienia instrumentów ustrojowych w gminie jest wskazanie trzech postulatów w zakresie: zniesienia klubów radnych i urealnienia wolnego mandatu radnego, zniesienia kontroli społecznej wykonywanej przez radnych w ramach rozpatrywania skarg oraz zniesienia instytucji raportu o stanie gminy jako dokumentu o charakterze politycznym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX