O potrzebie nowej regulacji wpływu zmiany okoliczności na zobowiązania - OpenLEX

Brzozowski Adam, O potrzebie nowej regulacji wpływu zmiany okoliczności na zobowiązania

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/8/113-131
Autor:
Rodzaj: artykuł

O potrzebie nowej regulacji wpływu zmiany okoliczności na zobowiązania

1. Wprowadzenie. Regulacja wpływu zmiany okoliczności na zobowiązania wprowadzona została do kodeksu cywilnego ustawą z 28.07.1990 r. jako art. 3571 k.c. Po trzydziestu latach obowiązywania tego przepisu k.c. uzasadniona wydaje się zarówno potrzeba oceny tego uregulowania, jak i podjęcia dyskusji na temat jego dalszych losów. W tym okresie nastąpiła bowiem zasadnicza zmiana w sposobie postrzegania kwestii wpływu zmiany okoliczności na wykonanie zobowiązań (powszechnie określanej jako klauzula rebus sic stantibus, dalej: CRSS).

Nie jest obecnie kwestionowane twierdzenie, że w okresie dzielącym powstanie zobowiązania i jego wykonanie może nastąpić w sposób nieoczekiwany nadzwyczajna, głęboka, a nawet radykalna zmiana stosunków. Procesy gospodarcze cechuje znaczna zależność od zmian koniunktury. Nigdy nie można zatem zakładać, że istniejący w danym momencie stan stosunków będzie trwał w nieskończoność i nie ulegnie zmianie. Szczególnie wrażliwe na tego typu zmiany są stosunki kontraktowe,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX