Artykuły
Opublikowano: ST 2020/4/9-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

O potrzebie instytucjonalnego wzmocnienia idei samorządności - aspekt finansowo-prawny

Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego jest istotnym elementem podmiotowości tych jednostek. Prawo jednostek samorządu terytorialnego do posiadania wystarczających środków finansowych na realizację zadań wyraża zasada adekwatności. Przejawy i przyczyny naruszania tej zasady zostały dość dobrze zdiagnozowane na gruncie teoretycznym i praktycznym. Ustawodawca nie stworzył jednak wystarczających gwarancji realizacji tej zasady. Gwarancje takie powinny bardziej skutecznie zabezpieczać interesy samorządu w przypadkach naruszania zasady adekwatności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?