Zdanikowski Paweł, O pojęciu darowizny podlegającej zaliczeniu na schedę spadkową

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/3/60-69
Autor:
Rodzaj: artykuł

O pojęciu darowizny podlegającej zaliczeniu na schedę spadkową

Słowa kluczowe: zaliczanie darowizn na schedę spadkową, dział spadku

1.Wprowadzenie

W praktyce orzeczniczej sądów powszechnych żądanie zaliczenia darowizny na schedę spadkową zdarza się dość często. Zważywszy na częstotliwość występowania umowy darowizny w obrocie, szczególnie zawieranej w relacji: rodzic – dziecko, to zupełnie zrozumiałe. Instytucja zaliczania darowizn na schedę spadkową (art. 1039–1042 Kodeksu cywilnego ) nie cieszy się jednak dużym zainteresowaniem doktryny. Co może nieco dziwić, ponieważ jej regulacja nie jest wolna od wątpliwości. Podstawowym problemem interpretacyjnym w tym obszarze jest pojęcie darowizny podlegającej zaliczeniu.

Zgodnie z art. 1039 § 1k.c., jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn (oraz zapisów windykacyjnych), chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX