Byczyk Marcin, O niekonstytucyjności tzw. recydywy w prawie karnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/11/19-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

O niekonstytucyjności tzw. recydywy w prawie karnym

Streszczenie

Autor porusza problematykę zgodności instytucji recydywy w prawie karnym, połączonej z obligatoryjnym zaostrzeniem wymiaru kary z konstytucyjnymi zasadami prawa karnego. W rozważaniach polskiej doktryny prawa karnego brak jest jakichkolwiek rozważań w tym zakresie, a tymczasem jako problematyczna jawi się zgodność tej instytucji z dwoma naczelnymi, powszechnie obecnie uznawanymi zasadami prawa karnego: zakazem bis in idemi odpowiedzialnością karną za czyn. W nauce prawa karnego szeregu państw Ameryki Łacińskiej, która jako jedyna współcześnie poświęca temu zagadnieniu obszerniejsze rozważania, ukształtował się pogląd o sprzeczności regulacji recydywy sprzężonej z obligatoryjnym zaostrzeniem kary z rzeczonymi, podstawowymi zasadami prawa karnego. Pogląd ten, do którego zwolenników należą znakomici karniści jak E. Raúl Zaffaroni czy J. A. de Luca, nie jest wszak przyjmowany powszechnie. W ostatnim czasie został on odrzucony w niezależnie od siebie wydanych orzeczeniach Sądów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX