O niedopuszczalności dwutorowości kontroli ostatecznych decyzji administracyjnych raz jeszcze - krytyczna analiza uchwały... - OpenLEX

Firlus Jakub Grzegorz, Woś Tadeusz, O niedopuszczalności dwutorowości kontroli ostatecznych decyzji administracyjnych raz jeszcze - krytyczna analiza uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 5.06.2017 r., II GPS 1/17

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/3/51-70
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

O niedopuszczalności dwutorowości kontroli ostatecznych decyzji administracyjnych raz jeszcze - krytyczna analiza uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 5.06.2017 r., II GPS 1/17

Słowa kluczowe: dwutorowość weryfikacji, ostateczna decyzja administracyjna, skuteczność wyroku sądowego

1. Przyjęty w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi model weryfikacji ostatecznych rozstrzygnięć administracyjnych sprzyja potencjalnej koincydencji nadzwyczajnego postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Jakkolwiek normatywnie zadekretowany dualizm immanentnie konkurencyjnych, a jednocześnie pozostających ze sobą w związku trybów służących kwestionowaniu wadliwych aktów administracyjnych wydaje się być z systemowego punktu widzenia uzasadniony, to ich realny zbieg jest nieakceptowalny . Nie tylko względy prakseologiczne, w tym te związane z ekonomią postępowania, ale również ochrona autorytetu i zaufania do organów państwa – w szczególności sądów – przemawiają za wykluczeniem możliwość równoczesnego prowadzenia dwóch postępowań kontrolnych, w których potencjalnie mogą zapaść rozstrzygnięcia o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX