Brzeziński Bogumił, Franczak Agnieszka, Pustuł Jowita, O (nie)porozumieniu inwestycyjnym

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/5/8-16
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

O (nie)porozumieniu inwestycyjnym

Polski Ład wprowadził z dniem 1.01.2022 r. do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – instytucję porozumienia inwestycyjnego zastępującą szereg indywidualnych aktów organów administracji podatkowej. W zamyśle projektodawcy miał to być kolejny, obok Programu Współdziałania, krok mający na celu zwiększenie pewności prawa podatkowego i jednocześnie wprowadzający skuteczne narzędzie znoszące bariery inwestycyjne w Polsce. W artykule skoncentrowano się na jakości nowego prawa jako produktu procesu legislacyjnego oraz na estymacji szans na odegranie przez nową instytucję roli, jaką przewidział dla niej projektodawca.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX