O możliwych zastosowaniach idei good governance w naukach prawnych i praktyce prawniczej - OpenLEX

Żak Mariola, O możliwych zastosowaniach idei good governance w naukach prawnych i praktyce prawniczej

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/9/53-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

O możliwych zastosowaniach idei good governance w naukach prawnych i praktyce prawniczej

1. Wprowadzenie. Dotychczasowe badania wskazują, że idea governance wywiera istotny wpływ na współczesne rozumienie prawa i kierunki jego rozwoju . Niniejszy artykuł stanowi kontynuację i uszczegółowienie tych analiz oraz wskazuje na nowe okoliczności, które ujawniły się w sferze studiów i rozważań nad ideą good governance. W polskiej literaturze prawniczej dostrzega się rozwiązania inspirowane tą ideą, ale nie łączy się ich w spójną, uporządkowaną całość.

Idea good governance jest wyzwaniem dla teorii prawa i filozofii prawa, które podejmowane jest w podwójnej płaszczyźnie: opisowej i normatywnej. Na poziomie opisowym prezentowane jest wyjaśnienie, w jaki sposób idea ta oddziałuje na instytucje prawne. Natomiast na poziomie normatywnym dokonuje się interpretacji, jaki typ racjonalności społecznej stoi u podstaw praktyk inspirowanych ideą good governanceoraz w jakim zakresie nowe instytucje ukształtowane pod wpływem omawianej idei są w stanie sprostać wymaganiom demokratyzacji na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX