Artykuły
Opublikowano: ST 2019/11/65-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

O kształtowaniu kompetencji organów wykonawczych gmin na przykładzie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W artykule przedstawiono sposób oraz rezultaty przyznania organom wykonawczym jednostek samorządu gminnego kompetencji w zakresie naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w ramach zreformowanego na początku 2018 r. polskiego systemu instrumentów ekonomicznych w gospodarowaniu wodami i podjęto próbę ich oceny. Wprowadzenie tej opłaty stanowi rezultat rozwoju nauk o hydrologii i niebudzącej zastrzeżeń potrzeby ochrony naturalnych obszarów wchłaniania wód. Niestety, sposób, w jaki sformułowano przepisy w tym zakresie, powoduje daleko idącą niepewność natury teoretycznej i praktycznej. W konsekwencji stosowanie nowych przepisów przez organy gmin jest utrudnione, jeśli w ogóle możliwe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację