Ereciński Tadeusz, Wołodkiewicz Bartosz, O kształcie apelacji w Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 r. z dzisiejszej perspektywy

Artykuły
Opublikowano: PPC 2020/3/368-384
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

O kształcie apelacji w Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 r. z dzisiejszej perspektywy

Słowa kluczowe: model apelacji w sprawach cywilnych, apelacja, sąd drugiej instancji

1. Od przyjęcia Kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r. mija w tym roku dziewięćdziesiąt lat. Przyjęty wówczas model apelacji okazał się niezwykle trwały. W 1996 r. rozwiązania te recypowano, odstępując od rewizji jako środka odwoławczego opartego na założeniach nieodpowiadających standardom demokratycznego państwa prawa. 90-lecie przyjęcia kodeksu z 1930 r. skłania więc do omówienia tradycji apelacji w polskim postępowaniu cywilnym. W jej rozwoju istotną rolę odegrało orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym, po przywróceniu apelacji, wyjaśniono liczne wątpliwości powstałe na tle regulacji międzywojennej. Zmiany wprowadzone nowelizacją z 4.07.2019 r. nasuwają pytanie o kierunek dalszego rozwoju apelacji. Trwałość rozwiązań przyjętych w kodeksie z 1930 r. uzasadnia poszukiwanie odpowiedzi w nieprzeniesionych rozwiązaniach regulacji międzywojennej.

2.Po długiej dyskusji co do jej ostatecznego kształtu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX