O kryminalizacji tzw. alienacji rodzicielskiej - OpenLEX

Burtowy Michał, Zajączkowska-Burtowy Joanna, O kryminalizacji tzw. alienacji rodzicielskiej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/4-5/117-139
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

O kryminalizacji tzw. alienacji rodzicielskiej

Streszczenie

W artykule rozważane są wybrane, elementarne aspekty planowanego i postulowanego wprowadzenia do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny nowego typu przestępstwa, polegającego na stosowaniu tzw. alienacji rodzicielskiej. Analiza przeprowadzona jest w oparciu o dwa opublikowane w ostatnim czasie projekty zmian k.k.: projekt rządowy z 2019 r., który uległ dyskontynuacji w związku z końcem VIII kadencji Sejmu (druk sejmowy nr 3254) oraz projekt obywatelski wniesiony do Senatu X kadencji w dniu 4 lutego 2020 r. (druk nr 63).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX