Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/10/28-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

O konsekwencjach prawnych naruszenia zakazu zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego

Strony umowy ustanawiającej zastaw rejestrowy mogą zastrzec zakaz zbywania lub obciążania przedmiotu zastawu rejestrowego przez zastawcę. Zgodnie z dominującym poglądem naruszenie zakazu co do zasady skutkuje nieważnością czynności prawnej, a dodatkowo po stronie zastawnika powstaje uprawnienie kształtujące do domagania się natychmiastowego zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności. Istnieje szereg argumentów przemawiających przeciwko tym tezom. Bliższa analiza przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów prowadzi do wniosku, że podstawową konsekwencją prawną naruszenia ustanowionego zakazu jest następująca z mocy prawa wymagalność zabezpieczonej wierzytelności, zaś sama czynność prawna zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego nie jest dotknięta sankcją nieważności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację