Krekora-Zając Dorota, O konieczności regulacji prawnej biobanków

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/7/64-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

O konieczności regulacji prawnej biobanków

Problematyka biobanków w Polsce nie była dotychczas należycie dostrzegana zarówno w doktrynie prawa, jak i ustawodawstwie. Zgodnie z definicją sformułowaną przez Europejską Grupę ds. Etyki i Badań Nowych Technologii, powołaną przez Komisję Europejską, określenie „biobank” obejmuje różnego typu zbiory próbek biologicznych wraz z powiązanymi z nimi bazami danych, które mają pewien poziom dostępności, osiągalności i wymiany dla celów naukowych . Biobank jest zatem instytucją, której głównym celem jest przechowywanie tkanek, komórek i organów ludzkich. Jest on tworzony nie tylko w celu magazynowania organów i tkanek do przeszczepów, gdyż zebrane w nich próbki są wykorzystywane również do badań naukowych.

Celem opracowania jest wskazanie konieczności podjęcia szerokiej debaty dotyczącej przyszłego uregulowania prawnego biobanków w Polsce. Aby ją umożliwić, niezbędne wydaje się przeanalizowanie podstawowych pojęć dotyczących tej instytucji oraz wskazanie zalet i zagrożeń związanych z jej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX