Ochnio Ariadna, O funkcji kompensacyjnej przepadku i zabezpieczeniu wykonania środków kompensacyjnych (rozważania w perspektywie prawa UE i prawa międzynarodowego)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/3/91-103
Autor:
Rodzaj: artykuł

O funkcji kompensacyjnej przepadku i zabezpieczeniu wykonania środków kompensacyjnych (rozważania w perspektywie prawa UE i prawa międzynarodowego)

1. Uwagi wprowadzające. Stosowane w prawie karnym instrumenty ostatecznego pozbawiania mienia związanego z przestępstwem pełnią wiele funkcji . Obok funkcji represyjnej i prewencyjnej, przypisywanych tradycyjnie środkom o charakterze karnoprawnym, obecnie na forum UE, RE, ONZ i OECD eksponuje się coraz bardziej funkcję kompensacyjną konfiskaty. Nacisk na uwydatnienie tej funkcji wynika z dążenia do jak najlepszego zabezpieczenia praw ofiar przestępstw w szerokim rozumieniu, obejmującym zarówno pokrzywdzone jednostki, jak i pokrzywdzone grupy społeczne.

W artykule podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy prawa pokrzywdzonych przestępstwem zostały należycie zabezpieczone w polskim unormowaniu przepadku z perspektywy prawa UE i prawa międzynarodowego, a także instrumentów miękkiego wpływu na prawa krajowe, a jeżeli nie, to w jaki sposób można wzmocnić ich ochronę. W tym celu przeanalizowano akty prawne i zalecenia formułowane na forum UE, RE, ONZ i OECD dotyczące konfiskaty oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX