Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/10/76-90
Autor:
Rodzaj: artykuł

O formie testamentu na tle regulacji rozporządzenia eIDAS

1. Wstęp. Problematyka dochowania wymogów w zakresie formy czynności prawnych stanowi zagadnienie o niezwykłym znaczeniu nie tylko naukowym, ale i praktycznym. Konieczność dochowania formy przewidzianej przez ustawę dla określonej czynności prawnej bezpośrednio wpływa na jej ważność, względnie skutki, jakie wywoła ona w obrocie prawnym. Dotyczy to wszelkich przewidzianych w kodeksie cywilnym form czynności prawnych w ujęciu technicznym, zarówno formy pisemnej zwykłej, dokumentowej i elektronicznej, jak i pozostałych, szczególnych form czynności prawnych, w tym również wymogów dotyczących sporządzenia testamentu.

Wejście w życie w dniu 1.07.2016 r. obowiązującego bezpośrednio w ramach krajowego porządku prawnego rozporządzenia eIDAS wymusiło na polskim prawodawcy dostosowanie przepisów prawa wewnętrznego do nowych uwarunkowań prawnych. Niezbędne okazało się uchylenie ustawy o podpisie elektronicznym , regulującej dotąd istotne aspekty funkcjonowania, w tym zwłaszcza skutków prawnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację