Artykuły
Opublikowano: PS 2014/10/78-93
Autor:
Rodzaj: artykuł

O domniemaniach związanych z wpisami w księgach wieczystych, ich obalaniu oraz konstytutywnym charakterze wpisu, cz. I.

1.Uwagi wstępne

Księgi wieczyste pełnią istotną rolę w obrocie cywilnoprawnym. Z wielu powodów jego uczestnicy z jednej strony ufają prawidłowości wpisów uczynionych w księgach, z drugiej niechętnie dokonują czynności prawnych dotyczących nieruchomości z osobami, które nie są wpisane w księdze jako uprawnione. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że dość powszechne jest przekonanie, iż stan prawny ujawniony w księdze wieczystej to rzeczywisty stan prawny nieruchomości.

Szerokie zaufanie do systemu ksiąg wieczystych jest oczywiście zjawiskiem pożądanym. Nie można jednak zapominać, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej to zasadniczo odmienne pojęcie od rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości (co wprost potwierdza choćby treść art. 5 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ). Mimo iż art. 3 u.k.w.h. wprowadza domniemanie, które w uproszczeniu można określić jako domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym , to nie zasługuje na aprobatę dostrzegalna, zwłaszcza...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?