Jakimowicz Wojciech, O definicjach i domniemaniach prawnych w prawie administracyjnym - studium przypadku

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/7-8/47-67
Autor:
Rodzaj: artykuł

O definicjach i domniemaniach prawnych w prawie administracyjnym - studium przypadku

Słowa kluczowe: definicja legalna, domniemanie prawne, służba na rzecz totalitarnego państwa

1. W teorii prawa, zwłaszcza przy okazji poruszania problematyki jego wykładni, wśród różnych powodów posługiwania się przez prawodawcę definicjami legalnymi wskazuje się m.in. na potrzebę likwidowania tą drogą wieloznaczności słownikowej zwrotów języka ogólnego, którymi prawodawca musi się posługiwać, a także na cel, jakim może być dążenie do likwidacji niedookreśloności tekstu po to, by zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować jego elastyczność. Przyjmuje się, że definicje legalne mogą pełnić w tym zakresie rolę radykalnego „środka ujednoznaczniania” . Definicje mogą pojawiać się w różnych miejscach tekstu prawnego, w tym najczęściej, chociaż nie tylko, w ramach tzw. słowniczków danego aktu prawnego. Można też wyróżniać różne ich typy logiczne .

Niewątpliwie rolą definicji legalnych, ujmowanych jako przepisy prawne, z których odtwarza się szczególnego rodzaju normy, tj. takie, które nakazują...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX